หากมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอ จงทำมันซะ แม้สุดท้ายอาจจะล้มเหลวก็ตาม

 

หากมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอ จงทำมันซะ แม้สุดท้ายอาจจะล้มเหลวก็ตาม

 

หากมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอ จงทำมันซะ แม้สุดท้ายอาจจะล้มเหลวก็ตาม

 

"หากมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอ จงทำมันซะ แม้สุดท้ายอาจจะล้มเหลวก็ตาม"

Elon Musk - the CEO of Tesla, SolarCity, SpaceX

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับ หากมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอ จงทำมันซะ แม้สุดท้ายอาจจะล้มเหลวก็ตาม

Elon Musk - the CEO of Tesla, SolarCity, SpaceX