Cookies Policy

นโยบายการใช้คุ้กกี้

การใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติของ alltimage.com

ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ใช้กันในเว็บไซต์โดยทั่วไป

Cookies

cookie คือข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ถ่ายโอนมายังหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของท่าน ในการนี้ alltimage.com หรือผู้ให้บริการของ alltimage.com ส่ง cookie เมื่อท่านทำการท่องเว็บไซต์ของเราหรือเข้าเว็บไซต์ที่มีโฆษณาของเราปรากฎอยู่ หรือในกรณีที่ท่านทำการซื้อ ร้องขอหรือจัดการข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล หรือลงทะเบียนใช้บริการบางอย่าง การยอมรับ cookie ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ที่ “ขับเคลื่อนโดย” โดยบริษัท อื่นในนามของ alltimage.com หรือเว็บไซต์ที่โฆษณาของเราปรากฏอาจทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเว็บไซต์ของท่านได้ โดยเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่าน โดยทั่วไปแล้ว cookie จะถูกจัดประเภทเป็น “คุกกี้ชั่วคราว” (session cookie) หรือ “คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ” (persistent cookie)

  • session cookies ไม่ถูกเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่านหลังจากที่ท่านปิดเบราว์เซอร์
  • persistent cookies จะถูกเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่านจนกว่าจะถูกลบหรือเมื่อหมดอายุ โดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับ cookie โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น แต่โดยปกติท่านสามารถปฏิเสธ cookie หรือเลือกรับ cookie ได้โดยปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ในกรณีที่ท่านปิดคุกกี้อาจมีคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ของเราที่ไม่สามารถใช้งานได้และหน้าเว็บบางหน้าอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง

Web beacons

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและการโต้ตอบกับอีเมลของท่านตลอดจนเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของ alltimage.com แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ที่ “ขับเคลื่อนโดย” บริษัทอื่นในนามของ alltimage.com หน้าเว็บแอปพลิเคชันและอีเมลในรูปแบบ HTML ของ alltimage.com และบุคคลที่สามบางแห่งใช้ web beacons เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับ cookie โดย web beacons คือภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าพิกเซลเดียว (1×1) หรือ GIF ที่ชัดเจน web beacons สามารถจดจำข้อมูลบางประเภทบนคอมพิวเตอร์ของท่าน เช่น cookie เวลาและวันที่เข้าชมเว็บไซต์ และคำอธิบายของหน้าที่ web beacons ปรากฎ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของ web beacons โดย web beacons อาจอ้างถึงเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามและผู้ให้บริการอาจใช้เพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน

ท่านสามารถปิดการใช้งาน web beacons ได้ในข้อความอีเมลได้โดยไม่ทำการดาวน์โหลดรูปภาพที่อยู่ในข้อความที่ท่านได้รับ (คุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์อีเมลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่าน) อย่างไรก็ตามการทำเช่นนี้อาจไม่ได้ปิดใช้งาน web beacons หรือเครื่องมือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติอื่นๆ ในข้อความอีเมลเสมอไป เนื่องจากความสามารถของซอฟต์แวร์อีเมลเฉพาะแต่ละแบบมีความแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดดูข้อมูลที่ซอฟต์แวร์อีเมลหรือผู้ให้บริการเพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ตรวจสอบและทำความเข้าใจ นโยบายคุกกี้ และดำเนินการต่อ

รับทราบ