หากมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอ จงทำมันซะ แม้สุดท้ายอาจจะล้มเหลวก็ตาม

Elon Musk - the CEO of Tesla, SolarCity, SpaceX

 

"หากมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอ จงทำมันซะ แม้สุดท้ายอาจจะล้มเหลวก็ตาม"

Elon Musk - the CEO of Tesla, SolarCity, SpaceX

03/09/2020 12:49
2413lq79

ข่าวที่เกี่ยวข้อง